รายการพบหมอศิริราชเรื่อง "เด็กติดเกม"

ตอนนี้

 

ลักษณะของเด็กติดเกมเป็นแบบไหน เด็กเล็กสามารถติดเกมได้ไหม ถ้าติดแล้วเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไร ไปฟังคำแนะนำจาก 

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กันเลยค่ะ

 

 

 

Healthy Gamer