ชวนลูกทำกระดาน 100ช่อง

เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว

 

 

 

 

 

อุปกรณ์

 1. กระดาษลัง(ลังนมของลูกๆ)
 2. แผ่นแม่เหล็ก
 3. กรรไกร,คัทเตอร์
 4. เทปกาวใส และเทปกาวสี
 5. ซองใส่เอกาสารแบบใส

วิธีทำเบี้ย

 

1.นำกระดาษลังมาวาดวงกลมขนาดเท่ากับเหรียญ 5บาทแล้วตัดตามรูป

 

2.ปรินท์หมายเลข 1-100 ตัดหมายเลขแล้วนำมาติดกับกระดาษลังที่ตัดเตรียมไว้

3.นำเทปกาวแบบใสมาติดไว้ด้านบนของตัวเลข เพื่อเคลือบตัวเลขด้านบนไว้ แล้วตัดเป็นวงกลมตามภาพ

 4.ตัดแม่เหล็กเป็นชิ้น 1.5x2ซม.แล้วติดเข้ากับด้านหลังของเบี้ย เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการทำเบี้ย

 

วิธีทำตาราง

 1. ปรินท์ตาราง 100ช่องขึ้นมา
 2. ติดกาว 2หน้า 1จุดด้านหลังตารางตรงกลางกันเคลื่อน ติดตารางลงบนแผ่นเม่เหล็ก
 3. นำไปใส่ซองใส่เอกสารแบบใส ใช้เทปใสต่อตาราทั้ง 2แผ่นเข้าด้วยกัน
 4. ติดเทปกาวทั้ง 4ด้าน เสร็จแล้วค่ะ

 

 

 

 

 ข้อดีในการทำกระดาน 100ช่อง ด้วยตัวเอง

 1. ประหยัด
 2. มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว
 3. สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นขั้นตอน
 4. ได้ความภาคภูมิใจ
 5. ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 6. ต่อยอดทำ กระดาน ABCจับคู่พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก หรือกระดาน ก-ฮ ก็ได้นะคะ

กิ๊กใช้เงินไปกับการซื้อแผ่นแม่เหล็กอย่างเดียว 300บาท ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่บ้านมีอยู่แล้วทำง่ายจริงๆ

 
Healthy Gamer