window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

ความเข้าใจผิดของพ่อแม่กับการเล่นเกมของลูก

ความเข้าใจผิดของพ่อแม่กับการเล่นเกมของลูก
เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว

     อาจจะไม่ใช่ความเข้าใจผิดซะทีเดียว เป็นความความเชื่อ ความปรารถนาดี ของคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นประโยชน์ของการเล่นเกม แต่มันอาจเป็นภัยเงียบแฝงมาทำร้ายลูกน้อยของคุณก็เป็นได้ ทางเราได้รวบรวมเอาไว้แล้วค่ะ 5 เรื่อง... ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเล่นเกมของลูก ตามนี้เลย

 

     1.ลูกเรียนหนักแล้วให้ผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมบ้าง

     ความจริงแล้ว กิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนที่ดีควรเป็นกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย จะช่วยลดความเมื่อยล้าจากภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวจากท่าทางในการนั่งเรียน นอกจากนี้เด็กควรมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตนเอง เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ นอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วยังเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองได้อีกด้วย

 

     2.เกมสามารถช่วยเสริมทักษะการคิดแก้ไขปัญหา และสร้างทักษะการประสานงานของมือกับสายตา

     เกมสามารถช่วยเพิ่มทักษะการประสานงานของกล้ามเนื้อมือกับสายตาก็จริง แต่การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรทัศน์ เป็นเวลานานๆ ส่งผลเสียต่อสายตา ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อเทียบแล้ว สิ่งที่ได้จากเกม ไม่คุ้มกับสุขภาพที่เสียไปเลยค่ะ ดังนั้นควรส่งเสริมกิจกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ที่เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ไขปัญหา และเพิ่มความคล่องแคล่วของการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา เช่น การทำงานบ้าน เพียงแต่พ่อแม่ต้องทำให้เด็กรู้สึกว่ากิจกรรมพวกนี้สนุก ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือขู่เข็นกัน

 

     3.ถ้าไม่เริ่มให้ลูกรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็ก ในอนาคตคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อชีวิตมากขึ้น ลูกจะพัฒนาได้ไม่ทันเพื่อน

     เด็กมีทักษะอีกมากที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การคำนวณ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ถ้าเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานเหล่านี้ เด็กจะขาดทักษะที่ใช้ในการเอาตัวรอดในสังคมหรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการเล่นเกมจนใช้คอมพิวเตอร์เป็น ไม่ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะพวกนี้ค่ะ ยิ่งโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับคนอื่น

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQNkHx9gxZOZEwFQi0z-AeCl4g7Qnbj5RV9OTbw5UkCFJ5-eol

 

     4.ให้ลูกเล่นเกมที่บ้าน ก็ดีกว่าหนีไปเล่นที่อื่น

     ภายในโลกออนไลน์ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกของเราเจอกับใครบ้าง นั่นยิ่งเป็นประตูที่เปิดกว้างและน่ากลัวมากขึ้น สิ่งสำคัญคือการสร้างวินัย ให้เกิดการเล่นอย่างสมดุล มีเวลาแห่งความสุขร่วมกันในครอบครัว และให้โอกาสเด็กมีกิจกรรมทางเลือกอื่น เพราะโลกเรายังมีการเล่นอีกมากมายที่นอกเหนือจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ให้ลูกได้ออกไปลองค้นหา

 

 

     5.การเล่นเกมที่มีความรุนแรงเป็นการช่วยระบายความเครียดและความก้าวร้าวน่าจะช่วยให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง

     การเล่นเกมที่รุนแรง กลับยิ่งทำให้เด็กและวัยรุ่นที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงยิ่งมีความชินชาต่อความรุนแรง และมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในวัยเด็กเล็กที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญ

 

อีกมากมายสาระประโยชน์เกี่ยวกับเด็กกับเกม

HealthyGamer......click

Healthy Gamer