window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

(E-BOOK) Social Media หรือสังคมออนไลน์

(E-BOOK) Social Media หรือสังคมออนไลน์
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
(E-BOOK) Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย "สื่อสังคมออนไลน์" จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์คืออะไร มีลักษณะอย่างไร การเสพติดสื่อสังคมออนไลน์มีอาการรูปแบบใด เราจะรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือไม่

ทุกท่านเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะ เราไปทำความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์พร้อมๆ กันในหนังสือเล่มนี้กันเถอะค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด: E-book SocialMedia
Healthy Gamer