การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น

เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว

โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น" ฉบับประชาชน

เป็นรายงานวิจัยฉบับย่อ เพื่อเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป

โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อปี 2550

 

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว จึงพัฒนามาเป็นแบบทดสอบการติดเกม (Game-S) และแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม (Game-P) ที่เปิดให้ทำทดสอบแบบออนไลน์ได้ในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้จากไฟล์ที่แนบมาได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Healthy Gamer