โพลล์ชี้ "เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น"

เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว

โพลล์ชี้เฟซบุ๊กยังครองใจวัยรุ่น

     ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส พร้อมด้วยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ กล่าวถึงผลสำรวจการใช้เครื่องมือสื่อสาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ พบ 3 อันดับยอดนิยมยังคงเป็น Facebook, Twitter และ YouTube โดยจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-25 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  1,135 คน พบว่าร้อยละ 87.02 ระบุว่า ระบบการสื่อสารยุคใหม่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ทำให้ไม่เสียเวลาและไม่ต้องเดินทาง โดยร้อยละ 49.69 เห็นว่าไม่ได้ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายประจำวันเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ร้อยละ 27.14 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายประจำวันลดลง ในขณะที่ร้อยละ 17.8 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนร้อยละ 5.37 

     ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.68 ใช้การสื่อสารออนไลน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ และการสื่อสารแบบเจอกันต่อหน้า โดยสาเหตุสำคัญ 5 อันดับที่ใช้การสื่อสารออนไลน์  ได้แก่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกัน ไม่เสียเวลานาน คิดเป็นร้อยละ 88.14 ไม่ต้องเดินทาง และสื่อสารได้เข้าใจกับคนหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 87.02 มีช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบ ร้อยละ 83.65 สามารถส่งภาพ/วีดีโอ/คลิป/ข้อความได้ ร้อยละ 82.37 และไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 80.29 
     สำหรับเครือข่าย Social network ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีผู้นิยมใช้เพื่อการสื่อสารมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ Facebook ร้อยละ 80.26 , Twitter ร้อยละ 76.92 และ YouTube ร้อยละ 71.37 ส่วนผลกระทบจากการใช้ social network กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.19 ระบุว่า ไม่ได้ส่งผลให้สามารถทำกิจกรรมทั่วไป เช่น การขับรถ รับประทานอาหาร การนอน หรือการพักผ่อนได้มากขึ้นหรือน้อยลง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 45.46 ยอมรับว่าทำกิจกรรมทั่วไปได้ในเวลาที่ช้าลง

     จากข่าวทำให้เห็นว่าเฟซบุ๊กเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างมาก ตามมาติดๆด้วยทวิตเตอร์ และยูทูป โดยทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะจากการที่สามารถมีการติดต่อสื่อสารด้วยการแชท คอมเม้นท์ และแชร์ข้อมูลต่างๆได้ง่าย เร็ว และพร้อมๆกันได้ภายในกลุ่มหรือในวงกว้างของสังคมออนไลน์ และที่น่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย ตือ การที่จะต้องแบ่งเวลาหรือจัดสรรเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องลดลง เพราะสามารถส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆนั้นช้าลง เราจึงควรเล่นและใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ให้เข้าไปแทรกแซงในเวลาการทำกิจกรรมหรือกิจวัตรหลักๆของเราจะดีมากเลยทีเดียว ฝากไว้นะคะ ... เกมสมดุลชีวิตสมดุล ค๊าาาาา

     สามารถเข้าไปติดตามชมข้อมูลเกี่ยวกับไอที เกม และสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ที่นี่ http://www.healthygamer.net หรือ http://www.facebook.com/healthygamer แล้วเข้ามาร่วมแบ่งปัน หรือแชร์ประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กันได้นะคะ 

Healthy Gamer