window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

ผู้ใช้งาน Facebook ล่าสุดทะลุ 1,150 ล้านคนทั่วโลกแล้ว (Infographic)

ตอนนี้

     เว็บไซต์ Wishpond.com ทำการสำรวจถึงการใช้งาน Facebook ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่า Facebook มีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกรวมกันอยู่ที่ 1,150 ล้านคน ในจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดนี้มีกลุ่มที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ คิดเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งหรือกว่า 699 ล้านคน นอกจากการใช้งานในรูปแบบปกติแล้ว Facebook Page ซึ่งเป็นอีกรูปแบบการใช้งานที่ได้รับความนิยมจนมี Facebook Page ล่าสุดรวมกันแล้วสูงถึง 50 ล้านเพจ และมีการโพสต์ข้อความอัพเดทในแต่ละเพจเฉลี่ยอยู่ที่ 36 ครั้งต่อเดือน

     ส่วนรูปแบบในการใช้งาน Facebook ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในแบบเดิมเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทต่างๆอย่าง “โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต” เพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละเดือนพบว่ามีการใช้งาน Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนถึงเดือนละ 819 ล้านคน และยังแบ่งเป็นการใช้งานบนแอพลิเคชั่นของ Facebook ถึง 10 ล้านคน

     ในแต่ละวันมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นบน Facebook จำนวนมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็น การกด Like, การแสดงความคิดเห็นและการอัพโหลดรูปภาพต่างๆ โดยใน 1 วันมียอดการกด Like จากกลุ่มผู้ใช้งานกว่า 4,500 ล้านครั้ง และยังมีการอัพโหลดรูปภาพเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 350 ล้านภาพ หรือคิดเป็นจำนวนรูปภาพที่ถูกอัพโหลดทั้งหมดแล้วสูงถึง 240,000 ล้านภาพ

     ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันอย่าง ‘การเช็คอินและการระบุตำแหน่ง’ (Location-Tagged) ก็มีจำนวนการแท็กผ่าน Facebook รวมกันทั้งหมดถึง 17,000 ล้านครั้ง

     นอกจากนี้การใช้งาน Facebook ในเชิงธุรกิจยังพบว่า ในปี 2012 ที่ผ่านมา Facebook มีรายได้เนื่องจากการทำโฆษณาคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 5,090 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีกลุ่มนักการตลาดที่วนเวียนเพื่อเข้ามาใช้ Facebook อยู่เป็นประจำมากถึง 1 ล้านคน ไม่เพียงเท่านั้น Facebook ยังกลายเป็นแหล่งศูนย์กลาง ที่รวบรวมการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มธุรกิจและผู้ใช้งาน (ลูกค้า) กว่า 2,000 ล้านคนเข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย

 

Healthy Gamer