ศิริราชจัดอบรมผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกติดเกม "ฟรี"

ตอนนี้

ขอเชิญ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองที่กำลังปวดหัวกับปัญหาลูกติดเกม

เข้าร่วมการอบรมในโครงการ

“เกมสมดุล ชีวิตสมดุล”
โครงการให้ความรู้และสร้างทักษะให้กับผู้ปกครอง
เพื่อปรับพฤติกรรมและลดปัญหาการติดเกมในเด็ก
 

 

ปิดรับสมัครแล้ว

 

รูปแบบการอบรม:

การฝึกอบรม จะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 7 สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ที่มีวันหยุดราชการ และมีการนัดมาเพื่อทบทวนเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก 1 เดือนหลังการฝึกอบรมสิ้นสุดลง จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 2.5 ชม. (9.00-11.30 น.) และ (13.00-15.30 น.) มีเนื้อหาในการสอนทักษะการปรับแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก

 

วัน-เวลาอบรม:

รอบ 1 ทุกวันเสาร์ ของเดือน ก.พ. - เม.ย. 56 เวลา  9.00 - 11.30 น.

รอบ 2 ทุกวันเสาร์ ของเดือน ก.พ. - เม.ย. 56 เวลา 13.00 - 15.30 น.

 

สถานที่อบรม: ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ห้อง 7005 โรงพยาบาลศิริราช

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินดา โทร.02-419-4275, 085-843-0220

หรือที่ healthygamer@gmail.com

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม…รับจำนวนจำกัด

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

และ กระทรวงวัฒนธรรม

 

หมายเหตุ:

·       การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการติดเกมในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัสโครงการ  534/2554(EC2)

·        ผู้ปกครองที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเท่านั้นที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม

Healthy Gamer