คัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม

คัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว


คัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจากโรคติดเกมส่งผลกระทบต่อเด็ก วัยรุ่น ผู้ปกครอง และสังคมเป็นวงกว้าง ได้ทำการผลิตคัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม คู่มือสำหรับผู้ปกครอง เพื่อให้คำแนะนำ ทำความเข้าใจ และเฝ้าระวังอันตรายอันเนื่องมาจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและวัยรุ่น ให้เกิดการใช้สื่อเกมอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้น

ดาวน์โหลดคัมภีร์ป้องกันลูกติดเกมได้ที่นี่

Healthy Gamer