รายการพลเมืองเด็ก วัยใสหัวใจกระโดด

รายการพลเมืองเด็ก วัยใสหัวใจกระโดด
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับผู้ปกครองที่กำลังเผชิญปัญหาลูกติดเกม วันนี้ทาง Healthygamer จะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านมารับชมรายการที่จะพาไปค้นหาปัญหาเด็กติดเกมว่าใน “พลเมืองเด็ก วัยใสหัวใจกระโดด ตอนที่ 7- 8” ให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมโดย ร.ศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พลเมืองเด็ก - วัยใสหัวใจกระโดด ตอนที่ 7

">


พลเมืองเด็ก - วัยใสหัวใจกระโดด ตอนที่ 8

">
Healthy Gamer