เด็กติดเกม

เด็กติดเกม
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว


เด็กติดเกมคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคนใกล้ชิดหรือตัวเราเองติดเกมหรือไม่ 

รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีคำตอบมาให้ทุกคนได้คลายข้อสงสัยในบทความเรื่อง "เด็กติดเกม" 

ดาวน์โหลดเด็กติดเกมได้ที่นี่

Healthy Gamer