แนวทางการบำบัดรักษาภาวะติดอินเทอร์เน็ตและเกม

แนวทางการบำบัดรักษาภาวะติดอินเทอร์เน็ตและเกม
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แนวทางการบำบัดรักษาภาวะติดอินเทอร์เน็ตและเกม

หนังสือเรียบเรียงแนวทางการบำบัดรักษาภาวะติดอินเทอร์เน็ตและเกม ผ่านการทบทวนวรรณกรรม และองค์ความรู้จากงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้กุมารแพทย์ จิตแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมิน วินิจฉัย และให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครอง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Healthy Gamer