หยุดยาว...ติดเกม...แล้วไง?

หยุดยาว...ติดเกม...แล้วไง?
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
หยุดยาว...ติดเกม...แล้วไง?

บรรยายโดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13 มิถุนายน 2563 (Zoom Meeting) ความยาว 2 ชั่วโมง
จัดโดยสภาองค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา และแผนกกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา

สนใจรับชมและรับฟังได้จาก link ด้านล่าง
หยุดยาว...ติดเกม...แล้วไง?

Healthy Gamer