window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

ตอน ค. เครือข่าย และ เคารพ

ตอน ค. เครือข่าย และ เคารพ
เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ตอน... ค. เครือข่าย และ เคารพ  โดยจะเริ่มจากด้านของสัมพันธภาพหรือRelationshipในคำแรก  และด้านของกฎกติกาหรือRuleในคำที่สอง  ซึ่งเป็นลำดับของการให้ความหมายคำที่เหมือนกันมาตั้งแต่ตอนแรกกันแล้วนะคะ  หวังว่าทุกคนคงยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ย ไหนเรามาดูกันสิคะว่าวันนี้เราจะมีคำอะไรมานำเสนอกันบ้าง  ไปดูกันเลย

Relationship

ค. เครือข่าย

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรหาโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนของลูกไปจนถึงคนในครอบครัวของเพื่อนลูกด้วย  เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปกครองในการที่จะไว้ชวนกันไปทำกิจกรรมยามว่างร่วมกัน  เช่น  การกีฬา  การทำกิจกรรมสันทนาการ  การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  และจิตอาสาเพื่อสังคม  เป็นต้น  โดยจะเป็นการให้เด็กได้ใช้เวลาไปกับเพื่อนของตนเองให้มากขึ้น  อยู่ในโลกของความเป็นจริงที่ไม่ใช่การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์


Rule

ค. เคารพ = การเคารพกติกา

- พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังให้เด็กรู้จักการเคารพกติกาต่างๆ  ทั้งเพื่อเป็นการฝึกวินัยลักษณะนิสัยที่ดีของเด็ก  ทั้งในชีวิตประจำวันหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และโดยเฉพาะกติกาในการเล่นเกม  โดยอาจจะต้องมีการให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทนก่อนในช่วงแรกที่เด็กสามารถเคารพกติกาตามที่กำหนดไว้ได้  และควรมีการลงโทษในกรณีที่เด็กไม่ยอมเคารพกติกาด้วยเช่นกัน  โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนและห้ามใจอ่อนเป็นอันขาด

โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ


ติดตามข่าวสาร/สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ HealthyGamer ได้ทาง
E-mail: healthygamer@gmail.com

 

 

Healthy Gamer