window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

ความสำคัญของหนังสือ 10 ประการ

ความสำคัญของหนังสือ 10 ประการ
เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ความสำคัญของหนังสือ 10 ประการ

 

กิจกรรมยามว่างของคนเราอาจมีหลากหลายรูปแบบ แต่จะดีกว่าไหม ถ้ากิจกรรมนั้น นอกจากจะช่วยคลายเครียดได้แล้ว ยังช่วยพัฒนาตัวเราได้ด้วย มาสร้างนิสัยรักการอ่านกันเถอะค่ะ โดยความสำคัญของหนังสือ 10 ประการ ได้แก่

 

1 หนังสือช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ยิ่งอ่านหนังสือ ก็จะยิ่งรู้จักคำศัพท์และมีคลังคำศัพท์มากกว่าคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือ มีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า นักอ่านที่อ่านหนังสือจำนวนมากกว่าค่าเฉลี่ยของนักอ่านทั่วไป มีการสะสมคลังคำศัพท์ที่ดีกว่า และนักอ่านที่อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอมักจะมีทักษะการเขียนที่ดีเช่นกัน การอ่านไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ในสมองเท่านั้น แต่ยังช่วยฝึกสมองในด้านการใช้รูปประโยคที่ดี และพัฒนาด้านการแสดงอารมณ์ผ่านคำพูดอีกด้วย

2 หนังสือช่วยเพิ่มสมาธิและการจดจ่อ

สังคมที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์จากการทำงาน หรือ productivity เป็นส่วนหนึ่งที่มักทำให้ผู้คนขาดสมาธิ เพราะถูกกระตุ้นให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เพราะรู้สึกว่าต้องเป็นคน multi-task เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สมองของมนุษย์ไม่ได้มีความสามารถในการทำหลาย ๆ อย่างในคราวเดียวกันอย่างนั้น ในขณะที่คุณอาจคิดว่ากำลังทำงานหลายอย่างพร้อมกัน จริงๆ แล้ว คุณกำลังสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วต่างหาก ซึ่งคงจะดีกว่ามากถ้าเราจะค่อย ๆ จดจ่อและทำไปทีละงาน หนังสือจะช่วยเพิ่มสมาธิและการจดจ่อ เพราะการอ่านหนังสือจะบังคับให้ต้องมีสมาธิ และค่อย ๆ ซึมซับสิ่งที่กำลังอ่าน

3 หนังสือเชื่อมโยงกับความฉลาด

เมื่ออ่านหนังสือมากขึ้น ก็จะทำให้ได้รับข้อมูลมากขึ้น มีคลังคำศัพท์มากขึ้น และมีสมาธิดีขึ้น การวิจัยชี้ให้เห็นว่า คนที่มีหนังสือจำนวนมากที่บ้าน (มีมาก = อ่านมาก) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทางการเรียนมากกว่า มีความสามารถในการอ่านเขียนที่ดีกว่า และมีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีด้วย หนังสือสามารถให้ข้อมูลที่เจาะลึกในหัวข้อต่างๆ ได้ลึกซึ้งกว่าเมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ ทำให้นักอ่านมีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้น และทำให้ฉลาดขึ้น

4 หนังสือช่วยลดความเครียด

มีการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การใช้เวลาอ่านหนังสือเพียงหกนาที ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ และลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้ การศึกษาของ University of Sussex ในปี 2009 พบว่า การอ่านหนังสือช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เร็วกว่าการฟังเพลง หรือการดื่มชาร้อน เวลาที่รู้สึกวิตกกังวล การอ่านหนังสือจะช่วยให้มีสมาธิกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความเครียด การอ่านหนังสือนิยายจะช่วยได้ เพราะเมื่อเข้าสู่โลกของหนังสือแล้ว ก็จะสามารถหลีกหนีจากความเครียดในปัจจุบันได้ การอ่านเพื่อลดความวิตกกังวลถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีสติ หรือการอยู่กับปัจจุบัน

5 หนังสือช่วยเรื่องการนอนหลับ

การอ่านหนังสือก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น หลายคนชอบอ่านนิยายเบาสมอง เพราะบางครั้งสารคดี หรืออะไรที่น่าตื่นเต้นเกินไปอาจทำให้ยากที่จะผ่อนคลายอย่างเต็มที่ แต่การอ่านก่อนนอนควรเป็นการอ่านหนังสือที่จับต้องได้ เพราะการอ่านจากหน้าจอ อาจเป็นการรบกวนวงจรการนอนหลับมากกว่าจะเป็นประโยชน์

6 หนังสือช่วยพัฒนาด้านความจำ

การอ่านหนังสือเชื่อมโยงกับความจำที่ดีขึ้น การอ่านช่วยฝึกสมองและกระตุ้นให้จดจำสิ่งต่างๆ เช่น ตัวละคร โครงเรื่อง หรือข้อมูลในหนังสือ

7 หนังสือสามารถทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นได้

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเยล นักอ่านจะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือประมาณ 2 ปี เมื่อไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยความมั่งคั่ง เพศ การศึกษา หรือสุขภาพ การอ่านหนังสือช่วยลดความเครียด และช่วยให้นอนหลับได้ ซึ่งสองสิ่งนี้มีบทบาทสำคัญด้านสุขภาพในระยะยาว

8 หนังสือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็ก

มีหลากหลายเหตุผลที่ว่าทำไมหนังสือถึงดีสำหรับเด็ก พ่อแม่ที่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง จะช่วยให้สร้างสัมพันธภาพและความผูกพันในครอบครัว การอ่านหนังสือช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ สร้างเสริมจินตนาการ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เด็กที่อ่านหนังสือมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่

9 หนังสือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน

อีกเหตุผลที่หนังสือมีความสำคัญ คือ หนังสือนำพาให้ผู้คนมาพบกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน สามารถนำผู้คนมากมายมารวมกัน เช่น #มหกรรมหนังสือระดับชาติ #ศูนย์สิริกิติ์ #bookexpo ผู้คนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ​ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และทำให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมต่อกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น

10 หนังสือนั้นมีประโยชน์ ทั้งแบบรูปเล่ม และ eBook

ผู้คนอาจจะมีความเห็นที่หลากหลายเมื่อให้เปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ของหนังสือที่จับต้องได้ กับหนังสือในรูปแบบ eBook ความจริงก็คือหนังสือทั้งสองรูปแบบมีประโยชน์ การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านสามารถซึมซับข้อมูลจากหนังสือที่จับต้องได้ดีกว่า โดยเฉพาะเมื่อหนังสือนั้นมีความยากหรือยาว แต่ในทางกลับกัน หนังสือแบบ eBook ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายมากขึ้น เพราะเพียงแค่มีอุปกรณ์เครื่องเดียวและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึง eBook ได้ ซึ่งมักจะถูกกว่าหนังสือจริงด้วย


การอ่านหนังสือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรกที่น่าสนใจนะคะ หนังสือมีหลากหลายประเภท ทำให้ผู้คนทุกช่วงวัยสามารถเพลิดเพลินกับหนังสือที่ถูกจริตของตนเองได้ค่ะ นอกจากประโยชน์ 10 ประการข้างต้นแล้ว หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใด กำลังหากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อไม่ให้ลูกหลานติดเกม ลองชวนเด็ก ๆ มาอ่านหนังสือสนุก ๆ กันเถอะค่ะ #เลิกติดเกม  

#มหกรรมหนังสือระดับชาติ #ศูนย์สิริกิติ์ #bookexpo ครั้งที่ 27 มีถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 นะคะ เป็นโอกาสดีที่จะหาหนังสือดี ๆ เพิ่มเข้าบ้านค่ะ

 

เรียบเรียงโดย ณัฐพร กังสวิวัฒน์

รายการอ้างอิง


ติดตามข่าวสาร/สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับ HealthyGamer ได้ทาง
E-mail: healthygamer@gmail.com
Healthy Gamer