window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

GRIT ที่ไม่ใช่ชื่อเกม แต่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น

GRIT ที่ไม่ใช่ชื่อเกม แต่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น
เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

GRIT ที่ไม่ใช่ชื่อเกม แต่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น

 

หากถามเด็ก ๆ ที่เล่นเกมว่ารู้จัก "GRIT" กันบ้างไหม เด็กส่วนใหญ่คงยกมือตอบว่า รู้จักแน่นอน  เพราะเป็นเกมออนไลน์ แนว Battle Royale  

 

แต่ในบทความนี้ GRIT จะไม่ใช่เกม แต่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จ

 

คำว่า "GRIT" มีต้นกำเนิดจากคุณ Duckworth ซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลายมาก สำหรับบทความนี้ขอใช้คำว่า "ความวิริยะอุตสาหะ" 

 

ปัจจุบัน สังคมสอนให้เรียนรู้ และฝึกฝนกันมากในเรื่อง “ความรู้” และเรื่อง “ไอคิว” โดยมุ่งหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตคนเราประสบความสำเร็จ แต่จากผลการวิจัยของคุณ Duckworthพบว่า คุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จของคนเราเลย แต่คนที่หยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จนั้น มีเพียงคุณสมบัติที่เรียกว่า “ความวิริยะอุตสาหะ”

 

ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะของความวิริยะอุตสาหะ จะมีคะแนน GPA สูง ผู้เรียนที่ไม่ได้เรียนเก่งมากนัก ก็จะสามารถมีคะแนน GPA สูงได้ ถ้าผู้เรียนมีความอดทนไม่ยอมแพ้ และทดแทนความไม่เก่งของตนด้วยความพยายามหรือความขยัน

 

Duckworth ให้ความหมายของคำว่า ความวิริยะอุตสาหะ หมายถึง คุณลักษณะที่สามารถช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จ มี 2 องค์ประกอบ คือ ความหลงใหล (passion) และความอุตสาหะ (perseverance) การมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความชื่นชอบหลงใหล พึงพอใจ ตั้งใจ ใส่ใจ ในงานที่ทำ และทำด้วยความกระตือรือร้น มีวิริยะอุตสาหะเพียรพยายาม มุมานะ มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จ แม้จะมีความล้มเหลว ความทุกข์ยากก็ไม่ย่อท้อ และความวิริยะอุตสาหะเป็นหนึ่งคุณลักษณะ ที่ถูกกำหนดไว้ในทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และมีแบบวัดความวิริยะอุตสาหะ จำนวน 12 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ความหลงใหล จำนวน 6 ข้อ และความอุตสาหะจำนวน 6 ข้อ

 

แล้วเราจะเริ่มปลูกฝัง GRIT ให้แก่เด็กๆ ได้อย่างไรบ้าง

1) การมอบความอบอุ่น การเลี้ยงดูที่แสดงออกถึง ความรัก ความเอาใจใส่ และการให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
2) การให้เกียรติ การให้ความเคารพกันและกัน ยอมรับในความคิดที่แตกต่าง และการกระทำของลูก 
3) การชม พ่อแม่ควรชมที่ความพยายามและความตั้งใจของลูกให้มากขึ้น เมื่อเวลาที่พวกเขาล้ม พวกเขาจะได้รับรู้ว่า แม้ล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ เพราะความพยายามของพวกเรามีคุณค่า

           

ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา จะเป็นเหมือนวัคซีนใจให้แก่เด็กๆ

เมื่อเด็กๆ ต้องเผชิญกับปัญหา พวกเขาจะมีแรงฮึดเมื่อต้องเจอกับอุปสรรค

 

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ทำให้ผู้เขียนนึกถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ Grit อีกตัวหนึ่ง คือ กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

 

หลายๆ คนอาจจะเกิดคำถามว่า ความหมายของกรอบความคิดแบบเติบโตคืออะไร ? ความหมายของกรอบความคิดแบบเติบโต หมายถึง กรอบความคิดที่เราจะเชื่อว่าความสามารถและความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมไปถึงความล้มเหลวที่เกิดจะทำให้เราเติบโต ที่จริงแล้วความวิริยะอุตสาหะ และกรอบความคิดแบบเติบโต เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน กล่าวคือ เราสามารถพัฒนา “ความวิริยะอุตสาหะ” และ “กรอบความคิดแบบเติบโต” ควบคู่กันได้ ซึ่งเราสามารถเห็นหลักการที่ร่วมกันระหว่างความวิริยะอุตสาหะและกรอบความคิดแบบเติบโต ไปทางเดียวกัน ดังนี้ :

 

1) ความอดทน : ความวิริยะอุตสาหะเน้นความสำคัญของการไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ ส่วนกรอบความคิดแบบเติบโต เน้นความกระตือรือร้นในการต่อสู้เผชิญหน้ากับความท้าทาย ทั้งความหลงใหลและความพยายามถือเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จ

 

2) ความหลงใหลและการเรียนรู้: ความวิริยะอุตสาหะเกี่ยวข้องกับความหลงใหลในเป้าหมายระยะยาวและการทำงานอย่างต่อเนื่อง กรอบความคิดแบบเติบโต เกี่ยวข้องกับความหลงใหลในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง

 

3) การต่อสู้กับอุปสรรค: ความวิริยะอุตสาหะและกรอบความคิดแบบเติบโต เกี่ยวข้องกับการเอาชนะอุปสรรคและความล้มเหลว โดยจะมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

 

4) การมุ่งมั่นในการพัฒนา: คนที่มีความวิริยะอุตสาหะ และกรอบความคิดแบบเติบโต จะพัฒนาตัวเอง โดยเน้นความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เสมอ

 

สรุปแล้ว ทั้งความวิริยะอุตสาหะและกรอบความคิดแบบเติบโตสามารถพัฒนา ทั้งสองควบคู่กัน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตจากภายในสู่ภายนอก รวมถึงเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาวมากขึ้น

 

สุดท้ายนี้ "Grit" ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่ง แต่เป็นคุณสมบัติของความคิด และการทำงานที่มุ่งมั่น  ความหลงใหลที่ไม่ยอมแพ้ ความตั้งใจในการต่อสู้ต่อกับอุปสรรค Grit เป็นเสมือนพลังที่ช่วยให้เราเติบโต และมุ่งหวังสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต เมื่อเราสร้าง Grit ในตัวเรา เรากำลังสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

ดังนั้น จงเริ่มสร้าง Grit ทีละนิด เพื่อไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัด !

 

เรียบเรียงโดย โสธิดา ผุฏฐธรรม

 

อ้างอิง

  • Duckworth A, Peterson C, D Matthews M, R Kelly D. Grit: Perseverance and Passion for Long-Term Goals. ‎J Pers Soc Psychol. 2007;92:1087-101.
  • https://www.logiscool.com/en/blog/2021-08/grit-and-growth-mindset-the-keys-to-success

 

Healthy Gamer